O mně

 

Vystudoval jsem obor Sociální politika a Sociální práce na FF UK v Praze. Dlouhodobě se věnuji práci s klienty, kteří se potýkají se závislostí na návykových látkách a duálními psychiatrickými komplikacemi. Od roku 2015 jsem vedoucím kontaktního centra pro drogově závislé. 

V průběhu své profesní kariery jsem absolvoval stáže a praxe v různých službách zaměřených na práci s cílovou skupinou (terapeutická komunita, různé druhy ambulantních služeb). Pravidelně se vzdělávám jak v práci s cílovou skupinou (Kurz krizové intervence, různé kurzy a semináře zaměřené na vedení poradenského rozhovoru a práci s klientem…), tak i v oblasti řízení a vedení lidí.

Jsem absolventem dlouhodobého psychoterapeutického výcviku INSTEP. Jako dobrovolný terapeut pracuji pro projekt Sociální Kliniky.

V osobním životě se věnuji hudbě, cestování a spoustu času trávím v přírodě.

Komentáře jsou uzavřeny.