Styl práce

Ve své práci se zaměřuji na vytvoření bezpečného prostředí, které poskytuje základ pro vybudování vztahu mezi mnou a klientem. Vycházím primárně z teorie gestalt terapie. Terapeutické vzdělávání, které jsem absolvoval je integrativního charakteru, a tedy čerpá inspiraci i z dalších terapeutických směrů. Mým pracovním nástrojem je dialog s klientem.

V průběhu prvních konzultací si s klientem ujasňujeme vzájemná očekávání a cíle terapie. Zpravidla po třech konzultacích ověřuji, zda může být naše spolupráce klientovi prospěšná. Pokud ano, uzavíráme dohodu o spolupráci. Individuální terapie probíhá obvykle jedenkrát týdně.

Svojí práci pravidelně superviduji, aktuálně pracuji pod supervizí PhDr., JUDr. Stanislavy Dudové a PhDr. Jiřího Drahoty.

Komentáře jsou uzavřeny.