Nabídka služeb

Poskytuji individuální terapeutické konzultace pro dospělé klienty. Nabízím pomoc při zvládání obtížných životních situací, při problémech v mezilidských vztazích, pocitech osamělosti, smutku, deprese, zpracovávání traumat, psychických a psychosomatických potížích. Speciálně se zaměřuji na adiktologickou (závislostní) oblast.

Terapeutické konzultace představují prostor, ve kterém může klient lépe porozumět sám sobě, svému prožívání, vzorcům chování a reagování v různých životních situacích. Podmínkou úspěšné spolupráce je motivace klienta a jeho vůle ke změně. 

 

Miroslav Giljan

Komentáře jsou uzavřeny.