Poskytuji individuální terapeutické konzultace pro dospělé klienty. Nabízím pomoc při zvládání obtížných životních situací, při problémech v mezilidských vztazích, pocitech osamělosti, smutku, deprese, zpracovávání traumat, psychických a psychosomatických potížích. Speciálně se zaměřuji na adiktologickou (závislostní) oblast.

Terapeutické konzultace představují prostor, ve kterém může klient lépe porozumět sám sobě, svému prožívání, vzorcům chování a reagování v různých životních situacích. Podmínkou úspěšné spolupráce je motivace klienta a jeho vůle ke změně.

Poskytuji taky individuální, týmovou, nebo skupinovou supervizi.

O mně

Mgr. Miroslav Giljan

Mgr. Miroslav Giljan

Dlouhodobě se věnuji práci s klienty, kteří se potýkají se závislostí na návykových látkách a dalšími psychiatrickými komplikacemi. Pět let jsem pracoval jako vedoucí kontaktního centra pro drogově závislé, nyní vedu ambulatní službu, ve které se věnujeme zejména klientům s duální diagnózou.

V průběhu své profesní kariery jsem absolvoval stáže a praxe v různých službách zaměřených na práci s cílovou skupinou (terapeutická komunita, různé druhy ambulantních služeb). Pravidelně se vzdělávám jak v práci s cílovou skupinou (Kurz krizové intervence, různé kurzy a semináře zaměřené na vedení poradenského rozhovoru a práci s klientem…), tak i v oblasti řízení a vedení lidí.

Vystudoval jsem obor Sociální politika a Sociální práce na FF UK v Praze. Jsem absolventem dlouhodobého psychoterapeutického výcviku INSTEP. V současné době jsem frekventantem supervizního výcviku a kandidátním členem Českého institutu pro supervizi.

Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii

V osobním životě se věnuji hudbě, cestování a spoustu času trávím v přírodě.

Styl práce

 

Ve své práci se zaměřuji na vytvoření bezpečného prostředí, které poskytuje základ pro vybudování vztahu mezi mnou a klientem. Vycházím primárně z teorie gestalt terapie. Terapeutické vzdělávání, které jsem absolvoval je integrativního charakteru, a tedy čerpá inspiraci i z dalších terapeutických směrů. Mým pracovním nástrojem je dialog s klientem.

V průběhu prvních konzultací si s klientem ujasňujeme vzájemná očekávání a cíle terapie. Zpravidla po třech konzultacích ověřuji, zda může být naše spolupráce klientovi prospěšná. Pokud ano, uzavíráme dohodu o spolupráci. Individuální terapie probíhá obvykle jedenkrát týdně.

Svoji práci pravidelně superviduji, aktuálně pracuji pod supervizí Mgr. Milana Stiburka.

Podmínky a cena

 

  • Cena terapie je 1200 Kč/50 minut.
  • Cena za online sezení je 1200 Kč/50 minut
  • Cena supervize dle domluvy
  • Možnost platby v kryptoměnách Bitcoin a Ethereum
  • Počet sezení záleží na domluvě s klientem a individuálním kontraktu, s frekvencí obvykle 1x týdně.
  • Pokud klient potřebuje zrušit domluvený termín konzultace, je nutné aby mě o tom informoval alespoň 24 hodin předem, jinak mu je částka za neuskutečněné sezení účtována.
  • Konzultace probíhají  v centru Prahy na adrese Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město,  po vzájemné dohodě.
  • Některé zdravotní pojišťovny (VZP, ČPZP, ZPMVČR, ZP Škoda) umožňují svým pojištěncům čerpat příspěvek na terapeutické konzultace. Konkrétní podmínky využití příspěvku Vám sdělí Vaše pojišťovna.

Kontakt

 

Mgr. Miroslav Giljan
Revoluční 1082/8 
101 00 Praha 1 – Nové Město

Pracovna je dostupná ze zastávek Náměstí republiky a Dlouhá třída

miroslav.giljan@gmail.com
Tel. 776 617 917

IČO: 07832621