Poskytuji individuální terapeutické konzultace pro dospělé klienty. Nabízím pomoc při zvládání obtížných životních situací, při problémech v mezilidských vztazích, pocitech osamělosti, smutku, deprese, zpracovávání traumat, psychických a psychosomatických potížích. Speciálně se zaměřuji na adiktologickou (závislostní) oblast.

Terapeutické konzultace představují prostor, ve kterém může klient lépe porozumět sám sobě, svému prožívání, vzorcům chování a reagování v různých životních situacích. Podmínkou úspěšné spolupráce je motivace klienta a jeho vůle ke změně. 

O mně

Mgr. Miroslav Giljan

Mgr. Miroslav Giljan

Vystudoval jsem obor Sociální politika a Sociální práce na FF UK v Praze. Dlouhodobě se věnuji práci s klienty, kteří se potýkají se závislostí na návykových látkách a duálními psychiatrickými komplikacemi. Od roku 2015 jsem vedoucím kontaktního centra pro drogově závislé. 

V průběhu své profesní kariery jsem absolvoval stáže a praxe v různých službách zaměřených na práci s cílovou skupinou (terapeutická komunita, různé druhy ambulantních služeb). Pravidelně se vzdělávám jak v práci s cílovou skupinou (Kurz krizové intervence, různé kurzy a semináře zaměřené na vedení poradenského rozhovoru a práci s klientem…), tak i v oblasti řízení a vedení lidí.

Jsem absolventem dlouhodobého psychoterapeutického výcviku INSTEP. Jako dobrovolný terapeut pracuji pro projekt Sociální Kliniky.

V osobním životě se věnuji hudbě, cestování a spoustu času trávím v přírodě.

Styl práce

 

Ve své práci se zaměřuji na vytvoření bezpečného prostředí, které poskytuje základ pro vybudování vztahu mezi mnou a klientem. Vycházím primárně z teorie gestalt terapie. Terapeutické vzdělávání, které jsem absolvoval je integrativního charakteru, a tedy čerpá inspiraci i z dalších terapeutických směrů. Mým pracovním nástrojem je dialog s klientem.

V průběhu prvních konzultací si s klientem ujasňujeme vzájemná očekávání a cíle terapie. Zpravidla po třech konzultacích ověřuji, zda může být naše spolupráce klientovi prospěšná. Pokud ano, uzavíráme dohodu o spolupráci. Individuální terapie probíhá obvykle jedenkrát týdně.

Svojí práci pravidelně superviduji, aktuálně pracuji pod supervizí PhDr., JUDr. Stanislavy Dudové a PhDr. Jiřího Drahoty.

Podmínky a cena

 

  • Cena terapie je 700 Kč/50 minut.
  • Počet sezení záleží na domluvě s klientem a individuálním kontraktu, s frekvencí obvykle 1x týdně.
  • Pokud klient potřebuje zrušit domluvený termín konzultace, je nutné aby mě o tom informoval alespoň 24 hodin předem, jinak mu je částka za neuskutečněné sezení účtována.
  • Nabízené služby jsou hrazeny přímou platbou.
  • Konzultace probíhají na adrese Šlikova 403/16, Praha 6 po vzájemné dohodě.

Kontakt

 

Mgr. Miroslav Giljan
Šlikova 403/16
169 00 Praha 6-Břevnov

Ordinace je dostupná ze zastávky Marjánka (22, 25), Královka (23), Pod Královkou (149)

miroslav.giljan@gmail.com
Tel. 776 617 917

Využít můžete i kontaktní formulář:

 

4 + 11 =